PRZYWITANIE

O MNIE

ZAKRES USŁUG

KONTAKT
BUCHALTER
EWA RUSIN-GAZDA
O MNIE
DOŚWIADCZENIE
KLIENCI
 
  Jak wynika z roku założenia biura - prowadzę je od ponad 20 lat. 

  Posiadam wykształcenie w kierunku rachunkowości, 

  W 2001r Minister Finansów nadał mi uprawnienia do prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych,

     Dysponuję certyfikatem kwalifikowanym nadanym przez UNIZETO upoważniającym mnie do składania drogą  elektroniczną deklaracji do ZUS, urzędów (w tym skarbowego), banków i sądów,

  Mam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Księgowość od zawsze jest moja pasją. 
   Zatrudniam tylko wyspecjalizowaną kadrę
jednak chętnie szkolę młodzież. Zapraszam do odbywania praktyk.
   
    
Zachęcam do zapoznania się z treścią zakładek 

  
PRZYWITANIE
O MNIE
ZAKRES USŁUG
KONTAKT