PRZYWITANIE

O MNIE

ZAKRES USŁUG

KONTAKT
BUCHALTER
EWA RUSIN-GAZDA
ZUS
księgowość
kadry
CEIDG / KRS
urząd skarbowy
ZUS

Dokonuję wszelkich zgłoszeń i wyrejestrowań do ZUS osób ubezpieczonych. 

Składam miesięczne i roczne deklaracje.

Wypełniam i składam druki na zasiłek chorobowy i macierzyński. 
PRZYWITANIE
O MNIE
ZAKRES USŁUG
KONTAKT