PRZYWITANIE

O MNIE

ZAKRES USŁUG

KONTAKT
BUCHALTER
EWA RUSIN-GAZDA
URZĄD SKARBOWY
księgowość
kadry
CEIDG / KRS
urząd skarbowy
ZUS

  W oparciu o księgi rachunkowe dokonuję miesięcznych naliczeń podatku dochodowego. 

 Listy płac opracowuję w oparciu o dane dostarczone przez pracodawcę
.


Sporządzam i składam w imieniu moich klientów :

  - zgłoszenia i zmiany w działalności do VAT oraz w zakresie podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

- deklaracje VAT i VAT-UE,

- roczne zeznania o wysokości osiągniętego dochodu  (PIT-36, CIT-8)

 - deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R)

 - informacje o dochodach oraz roczne obliczenie podatku dla pracowników (PIT-11 i PIT-40)

  
PRZYWITANIE
O MNIE
ZAKRES USŁUG
KONTAKT