PRZYWITANIE

O MNIE

ZAKRES USŁUG

KONTAKT
BUCHALTER
EWA RUSIN-GAZDA
KADRY
księgowość
kadry
CEIDG / KRS
urząd skarbowy
ZUS

Prowadzę pełną obsługę kadrową : 

 - przygotowuję skierowania na badania lekarskie, 

 - przygotowuję umowy o pracę, 

 - prowadzę teczki osobowe,

 - prowadzę karty urlopowe,

 - prowadzę karty ewidencji czasu pracy, 

 - sporządzam świadectwa pracy,

 - wystawiam zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach  
PRZYWITANIE
O MNIE
ZAKRES USŁUG
KONTAKT