PRZYWITANIE

O MNIE

ZAKRES USŁUG

KONTAKT
BUCHALTER
EWA RUSIN-GAZDA
KSIĘGOWOŚĆ
księgowość
kadry
CEIDG / KRS
urząd skarbowy
ZUS

Moje biuro świadczy usługi w zakresie prowadzenia :

- ksiąg handlowych,

- księgi przychodów i rozchodów,

- rejestru ryczałtu ewidencjonowanego,

- ewidencji dostaw i nabycia VAT,

- ewidencji środków trwałych,

- sporządzania list płac,

- prowadzenie kart wynagrodzeń. 
PRZYWITANIE
O MNIE
ZAKRES USŁUG
KONTAKT