PRZYWITANIE

O MNIE

ZAKRES USŁUG

KONTAKT
BUCHALTER
EWA RUSIN-GAZDA
KLIENCI
DOŚWIADCZENIE
KLIENCI

 

 
Moimi klientami są :

- osoby fizyczne,

- spółki cywilne,

- spółki jawne,

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

- stowarzyszenia,

- wspólnoty mieszkaniowe

Z niektórymi klientami współpracuję od początku istnienia mojego biura. 

  
PRZYWITANIE
O MNIE
ZAKRES USŁUG
KONTAKT